Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici tvorí pre deti od 10 mesiacov kontinuálne od roku 2011. Ako prvé a zatiaľ jediné divadlo na Slovensku, má na svojom repertoári cyklus inscenácii pre úplne malé deti, ktoré sú na programe divadla každú nedeľu o 10.00 h (od začiatku roka 2018 aj v pondelok).

Cyklus má 4 časti: Batolárium (2011), Akvabatolárium (2012), Farbatolárium (2013), Čiarkolárium (2015). Venujú sa skúmaniu sveta, ktorý nie je zaťažený logikou, dospeláckou empíriou. Stavia na možnosti objavovať, skúmať, hrať sa, prežívať dojmy, pocity, zážitky, ktoré ovplyvnia imagináciu dieťaťa iným spôsobom ako v jasliach, či v škôlke. Doteraz sme v batoláriách hľadali zážitky vo svete čiarok, vody, farieb a predmetov. Piata časť v sebe skrýva novú tému. Je venovaná Hmatu, jednému zo základných ľudských zmyslov, s ktorým prichádzame do styku veľmi skoro. Na základe hmatových vnemov, dotykov tvrdého, mäkkého, hladkého, tekutého, zažijú deti a ich rodičia asociatívnu púť plnú objavov.

Svet Hmatulákov je inšpirovaný multisenzorickým prostredím a teóriou snoezelen, ktoré priaznivo vplývajú na rozvoj predstavivosti a tvorivosti. Na základe zmyslových podnetov rozvíjajú vzťah medzi dieťaťom a rodičom, poskytujú príjemný a bezpečný priestor pre zážitok a hru. Inscenáciu uvádzame v divadelnej sále. Po predstavení sú pripravené hmatové radovánky.

Premiéry inscenácie sa uskutočnia v nedeľu 4. a v pondelok 5. marca o 10.00 h v Bábkovom divadle na Rázcestí.

Réžia: Maťa Grifelová, Výprava: Hana Kollárová a.h., Hudba: Juraj Haško a.h. + výber.Hrajú: Ivana Kováčová/Anna Zemaníková, Martin Frank