dobru chut vlkPolnočným predstavením Love machine v podaní portugalského súboru A Tarumba – Teatro de marionetas, ktorý vystúpil na festivale po prvý raz, sa zavŕšila druhá časť festivalu Bábkarská Bystrica 2014 venovaná dospelým.

Deviaty ročník festivalu, ktorý sa konal v Banskej Bystrici od 23 do 27. septembra 2014, ponúkol návštevníkom 22 divadelných predstavení z piatich krajín Európy (Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovensko Portugalsko) pre všetky vekové kategórie, nevynímajúc batoľatá. Festivalu sa zúčastnilo viac ako 40 individuálnych pozorovateľov a pozorovateliek z ôsmich krajín Európy, viac ako 150 účastníkov a účastníčok a viac ako 3 tisíc divákov a diváčok.

Prvý impulz festivalu, zameraný na súčasné tvorivé prejavy bábkového divadla, vyvrcholil udelením Ceny detskej poroty. Ocenené boli tri predstavenia: 1. Marvin (Divadlo loutek Ostrava, CZ), 2. O baránkovi, ktorý spadol z neba (Naivní divadlo Liberec, CZ), 3. Dobrú chuť, vlk! (Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica, SK).

Počas Prvého impulzu festivalu sa konali tri významné spoločensko-kultúrne diskusie týkajúce sa situácie v oblasti divadiel (Načo festival?, Divadelné festivaly v zahraničí, Impulzy Prvého impulzu).

bartimejove pasieDruhý impulz pre dospelých bol venovaný témam W. Shakespear, 2. svetová vojna a 70. výročie SNP. V rámci sprievodných podujatí sa počas neho konala medzinárodná teatrologická konferencia William Shakespeare a jeho interpretácie v bábkovom divadle, dve výstavy Shakespearove prechádzky v snoch a Imaginárium, filmová produkcia Hamlet podniká a prezentácia knihy Voľba. Výkrik. Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia.

Festival po prvýkrát vo svojej histórii  produkoval a zrealizoval ojedinelý divadelný projekt – site specific v kaštieli Radvanských pod názvom Začnite s vysťahovaním! Bol venovaný 70. výročiu SNP a zúčastnilo sa na ňom 25 študentov a študentiek z troch umeleckých škôl (VŠMU Bratislava, JAMU Brno, Konzervatórium J. L. Bellu, Banská Bystrica).

Hlavným odborným spolupracovníkom festivalu bol Divadelný ústav v Bratislave. Hlavným mediálny partnerom RTVS. Festival podporili: Ministerstvo kultúry SR, Banskobystrický samosprávny kraj, Mesto Banská Bystrica a iné kultúrne, spoločenské a podnikateľské subjekty. Hlavným organizátorom festivalu je Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici. Jubilejný 20. ročník Bábkarskej Bystrice sa bude konať v roku 2016.