Banskobystrické Bábkové divadlo na Rázcestí pozýva na posledné februárové predstavenie pre dospelých. Bude v znamení jesene života.

Babie leto, multižánrové predstavenie v dvoch častiach,  tematizuje seniorské obdobie života žien a medzigeneračné vzťahy súčasného sveta. V Bábkovom divadle na Rázcestí (BDNR) sa téme ženského života a skúsenosti venujú kontinuálne, tentoraz tvorkyne hĺbkovo preskúmali aj prehliadanú tému starnutia a staroby. K zamysleniu nad skutočnosťou, ktorá jedného dňa čaká na každého/každú z nás, si prizvali legendárny román Boženy Němcovej Babička.

„Babička vznikla v neradostnom období života autorky. Bolesť zo straty syna, chudoba, nešťastie v manželstve a nemilosť priateľov sa prejavili v akútnej potrebe ideálnej krásy a lásky. A tie Němcová našla v spomienkach na svoje detstvo. Isteže – idealizovaných.“ (Dramaturgička Monika Tatarková)

Idealizovanú, lyrickú rovinu Babičky tematizuje prvá časť predstavenia, kde vystupujú bábky, nechýbajú spevácke čísla a romantické žánrové obrázky plné úsmevu, harmónie. Tu múdra a dobrá babička všetko vie, všetko vyrieši, nikdy nikoho neodmietne, poradí, pomôže.

Rozprávkový príbeh prvej časti vstupuje do dialógu s neprifarbenou atmosférou druhej časti, ktorá odráža súčasnú, nebojíme sa povedať skutočnú realitu našich starých mám.

„Cez osobný príbeh jednej ženy… možno viacerých, čo žijú tak isto, skúmame modely starnutia, spoločenské očakávania a predstavy, mýty o starobe v spojení s každodennou realitou.“ (Režisérka inscenácie Iva Š.)

Druhá časť inscenácie čerpá zo sociologických štúdií, výskumov osobností, ktoré sa témam starnutia venujú na klinickej a spoločenskej úrovni (Jiřina Šiklová, Jaroslava Hasmanová-Marhánková a iné). Súčasne tiež z autentických skúseností so starobou, či už s osobným starnutím alebo starnutím mamy, starej mamy. Činoherné výstupy štyroch herečiek – babičiek tlmočia epizódy zo života/životov dnešných „panelákových“ starých mám. V závere predstavenie ponúka konfrontačný pohľad najmladšej generácie na život „po sedemdesiatke“.

„Pre Boženu Němcovú bola Babička terapiou, rozprávkou pre dospelých. Pre mnohé ďalšie generácie sa však stala nezameniteľným symbolom o krásne staroby, mýtom o babičkách. V našej interpretácii je Babička intertextuálnym podnetom na vyjadrenie k súčasnej ženskej mytológii.“ (Tvorivý tím.)

V predstavení hrajú: Ivana Kováčová, Marianna Mackurová, Mária Šamajová, Alena Sušilová, Filip Štrba, Anna Zemaníková.

Babie leto môžete prežiť v Bábkovom divadle na Rázcestí v stredu 27. februára o 19.00 h.

Rezervácia vstupeniek: vstupenky@bdnr.sk, 048/412 55 13, www.bdnr.sk. Predpredaj: www.ticket-art.sk.