Autor:

Igor Donoval

Som rodený Banskobystričan a aj keď som mal mnoho ponúk opustiť toto mesto, rozhodol som sa ostať kvôli jeho kráse. Mojou "Alma Mater" je Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, kde som v roku 2002 ukončil štúdium so zameraním na manažment a marketing cestovného ruchu. Od roku 2005 pracujem ako špecialista v oblasti štátneho marketingu a propagácie Slovenska doma i v zahraničí.