Počas piatkového poludnia (20. máj 2011) bude banskobystrické Námestie SNP  žiť tancom. Približne 1200 študentov z tucta banskobystrických základných a stredných škôl sa pokúsi o prekonanie Guinnessovho rekordu v synchronizovanom tancovaní štvorylky. Podujatie je súčasťou európskeho tanečného festivalu European Quadrille Dance Festival.

Banská Bystrica sa prvýkrát pripojí  k 51 európskym mestám, v ktorých budú  tanečné páry synchronizovane tancovať štvorylku. European Quadrille Dance Festival je podujatím  mladých, ktoré zaregistrovala Slovinská organizácia Plesna zveza Slovenije. Centrum Mesta pod Urpínom sa v piatok, 20. mája 2011  napoludnie zaplní študentami, ktorí budú tancovať  v tričkách vo farbách mesta. Záštitu nad tanečnou akciou prevzal primátor  Banskej Bystrice Peter Gogola. „Teším ma, že aj naši školáci a študenti budú súčasťou krásneho celoeurópskeho tanečného projektu. Verím, že pokus o prekonanie rekordu bude úspešný.“

Do projektu sa zapojili: ZŠ SSV Skuteckého, ZŠ J. G. Tajovského Podlavice, ZŠ Tr. SNP, ZŠ Bakossova, ZŠ Tatranská, Gymnázium A. Sládkoviča, Gymnázium J. G. Tajovského, Gymnázium M. Kováča, Stredná spojená škola Školská, Obchodná akadémia a Športové gymnázium Tr. SNP.

Igor Kšenzuliak, majiteľ Tanečnej školy K – Dance, ktorá je hlavným organizátorom projektu, vyslovil poďakovanie primátorovi Banskej Bystrice Petrovi Gogolovi a mladým Bystričanom za podporu projektu. „Verím, že banskobystrické námestie bude každý rok, počas tretieho májového piatku, patriť  mladým, tancu a dobrej nálade.“