Vyrastal medzi marionetami, ako chlapec pomáhal otcovi pri vodení bábok, preobliekaní kostýmov po predstaveniach, pri príprave dekorácii, či pri zvukových efektoch. Svoje prvé predstavenie odohral vo svojom byte pre deti susedov.

Anton Anderle sa narodil 20. novembra 1944 v Dolnej Lehote v rodine bábkara Bohuslava Anderleho. Vo svojom tradičnom bábkovom divadle nadviazal na rodinnú tradíciu a prevzal otcov repertoár. Zachovával tradičné texty a hrával ich tak, ako jeho starý otec Michal Václav Anderle. Základom jeho autorského predstavenia bol Najmenší cirkus na svete. Pri uvádzaní svojho repertoáru v zahraničí hrával predstavenia v domácom jazyku. anderleJeho predstavenia boli veľmi komunikatívne, využíval „komediantskú“ reč, ktorú tvorili skomolené slová z taliančiny, španielčiny, francúzštiny, angličtiny a nemčiny. Vystúpenia boli sprevádzané výstavami jeho unikátnych zbierok bábok.

Zbieral rôzne druhy marionet, opôn a rekvizít a vytvoril unikátnu zbierku marionet rôznych veľkostí. Táto zbierka je najucelenejším dokladom, ktorý dokumentuje vývoj bábkového divadla na Slovensku. Za svoje bábkarské umenie bol ocenený viacerými poctami (Rad zlomenej závory , Zlatá marioneta, Najlepšie tradičné bábkové divadlo  či Cena za animáciu a za udržanie tradície). Úspešný slovenský bábkar zomrel 16. mája 2008 po vážnej chorobe. Na jeho počesť sa po roku 2008 v dvojročných cykloch koná v Banskej Bystrici Medzinárodný festival tradičného bábkového divadla Anderleho Radvaň.

Práve v deň 5. výročia jeho úmrtia pripravilo Literárne a hudobné múzeum Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici spomienkové stretnutie na ľudového bábkara z Radvane, ktorého tradičné marionetové divadlo bolo neodmysliteľnou súčasťou mnohých kultúrnych podujatí v Banskej Bystrici. Literárne a hudobné múzeum vlastní mnohé artefakty z jeho vystúpení (bulletiny, plagáty, pozvánky, fotografie). V roku 1998 daroval múzeu vlastnoručne zhotovenú marionetu Gašparka. Súčasťou spomienkového stretnutia bude film venovaný bábkarskému umeniu Antona Anderleho, ktorý pripravili pracovníci múzea ako poctu tomuto umelcovi. Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Literárneho a hudobného múzea dňa 16. mája 2013 o 16.00 h.