Banskobystričania, už ste rozhodnutí, komu 15. novembra dáte svoj hlas a zveríte mu tak do rúk osud mesta na ďalšie štyri roky? Zapojte sa do internetovej ankety.

voľbyInternetová anketa na portáli BBonline.sk potrvá do 7. novembra. Za účelom zamedzenia viacnásobného hlasovania tentokrát bude hlasovanie umožnené len jedenkrát z jednej IP adresy. V praxi to môže znamenať, že najmä z verejných sietí, vašej práce, alebo v prípade využívania dynamickej ip adresy, bude môcť zahlasovať len jeden užívateľ a ďalšiemu to už nebude umožnené. Internetová anketa i z tohto dôvodu nemá za cieľ priniesť relevantný štatistický výsledok, ale len vykresliť názory čitateľov.

Portál BBonline.sk však už v najbližšom týždni zrealizuje aj predvolebnú anketu priamo v uliciach Banskej Bystrice. Jednoduchý prieskum vo vybraných častiach mesta bude, politologickým usmernením školenými dobrovoľníkmi, realizovaný v jeden vybraný deň a mal by, na rozdiel od internetovej ankety, priniesť pomerne relevantný štatistický výsledok na vzorke okolo tisíc oslovených obyvateľov mesta. Výsledky tohto zisťovania spoznáme na začiatku novembra.

Primátorskí kandidáti sa už v pondelok, 27. októbra, stretnú v predvolebnej debate. BBonline.sk prinesie videozáznam z tohto podujatia. Všetky dôležité informácie o komunálnych voľbách, ako aj súvisiace príspevky nájdete na tejto stránke…

Internetová predvolebná anketa (HLASOVANIE UKONČENÉ)

[poll id=32]

Nedá sa vám hlasovať?
Ochrana proti viacnásobnému hlasovaniu prostredníctvom kontroly IP adries môže v ojedinelých prípadoch obmedziť Vašu možnosť hlasovania aj v prípade, že ste osobne dosiaľ nehlasovali. Môže sa tak stať v prípade, že už hlasoval niekto z vašej domácnosti, firmy, alebo využívate spoločnú internetovú sieť, verejný hotspot. Systém môže uviesť, že ste už hlasovali, aj v prípade, že využívate pre prístup mobilné internetové siete či máte prideľovanú dynamickú IP adresu cez DSL internet. Systém je však nastavený tak, aby kontroloval početné pokusy o ovplyvňovanie, nie jednotlivcov, svoj pokus preto zopakujte napríklad o niekoľko hodín. Ku takejto kontrole hlasovania sme pristúpili z dôvodu častého ovplyvňovania predvolebných ankiet hromadným umelým hlasovaním.