Anka Karailieva pracovala dlhé roky ako komunitná koordinátorka v Banskej Bystrici. Vravievala, že zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím. Žila zdravo, veselo a aktívne, ale život jej zmenila ťažká choroba. Jej priatelia sa rozhodli podať jej pomocnú ruku v ťažkej situácii.

Fond Anka je nadačný fond založený v Komunitnej nadácii Zdravé mesto, ktorá ho spravuje. Fond je založený pre  bývalú komunitnú koordinátorku Annu Karailieva, ktorá prekonala ťažkú chorobu a dve operácie a potrebuje pomoc.

„Anku som poznal vždy pozitívne naladenú a ochotnú pomáhať kedykoľvek. Nielen v Podlaviciach dokázala svojim pozitivizmom a empatiou osloviť množstvo ľudí, ktorí sa neskôr dali dohromady a spoločne naštartovali veľa dobrých zmien v komunite. Doteraz sme priatelia a máme byť právom na čo hrdí. Teraz Anka potrebuje nás, našu pomoc, našu energiu. Verím, že ju dokážeme spoločne nájsť a pomôžeme jej aj manželovi Petrovi,“ rozpráva o Anke Jaroslav Huba, ktorý s ňou v Banskej Bystrici rozbiehal viaceré komunitné projekty.

Anka vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, učiteľský smer matematika-fyzika. Od 1998 pracovala v treťom sektore. Anka koordinovala Občiansku iniciatívu Podlavice očami Podlavičanov a Občiansku iniciatívu Za dôstojnú Radvaň. Manažovala aj Banskobystrické združenie neziskových organizácií. Nasledovalo dlhé obdobie medzinárodnej spolupráce pri vymieňaní skúsenosti z budovania demokracie v krajinách bývalého socialistického bloku a prepájanie na neziskové organizácie zo západnej Európy, bola koordinátorkou medzinárodných sieti CEECN a CEBSD.

„Bola to pre mňa česť spolupracovať s Ankou počas celého obdobia. Bola talentovaná, sympatická, pracovitá, spoľahlivá kolegyňa, plná života a radosti. Obdivoval som na nej jej schopnosť pomôcť každému, s kým sa stretla a robila to vždy najlepšie ako vedela. Teraz ona a jej rodina potrebujú našu pomoc,“ opísal spoluprácu s Ankou Chuck Hirt, s ktorým Anka 16 rokov pracovala.

Jej život sa zmenil zo dňa na deň. V marci 2015 prekonala ťažkú podobu zápalu mozgu, encefalitídu. Po zápale ostalo len bezvládne telo, zapojené dlhé mesiace na prístroje. Prvý zázrak prišiel, keď rozhýbala svoje dovtedy bezvládne ruky a nohy. Druhý zázrak nastal, keď začala sama dýchať a po 4,5 mesiacoch strávených v nemocnici mohla ísť domov. Z medicínskeho hľadiska jej niet pomoci, na nič sa už nelieči. Ostali len trvalé následky: obmedzená pohyblivosť, poškodené niektoré centrá v mozgu, hlavne centrum pamäti a centrum motoriky. Život sa s ňou nemazná a hoci prekonala ďalšie tri úrazy a dve náročné operácie, Anka je bojovníčka a pokúša sa o ďalšie zázraky.

Anka vyžaduje 24 hodinovú starostlivosť. Je úplne odkázaná na pomoc a opateru, predovšetkým svojho manžela Petra. Žijú na samote, uprostred prírody na Pliešovských lazoch. Anka poberá invalidný dôchodok a jej manžel príspevok na opatrovanie, čo sú jediné ich príjmy a to častokrát nepostačuje. „Jediné, čo môžem je vytvárať Anke čo najlepšie podmienky, aby i napriek jej stavu vedomia, vnímania svojho okolia a pamäti sa cítila bezpečne, aby stále vedela, že ju máme všetci radi,“ rozpráva manžel Peter.

Anka vždy bola spoločenská, komunikatívna a aj dnes potrebuje sociálny kontakt. Ak máte záujem sa o Anke dozvedieť viac, pomôcť priamo alebo sa jej pripomenúť z minulosti, môžete kontaktovať jej manžela, môžete Anke napísať mail, či dohodnúť návštevu a prísť Anku pozrieť. Ak ste Anku nepoznali, ale máte potrebu jej pomôcť finančným darom, môžete jej darovať Finančný príspevok cez PayPal. Komunitná Nadácia Zdravé mesto v Banskej Bystrici zriadila aj registrovaný fond s názvom Fond Anka. Viac o fonde a možnostiach podpory sa dozviete tu.