Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo prenájom banskobystrického amfiteátra spoločnosti KOLOTOČE s.r.o. na tridsať rokov. Téma sa stala predmetom záujmu verejnosti pred rokom, keď sa mesto rozhodlo zaradiť amfiteáter na zoznam majetku určeného na odpredaj.

Amfiteáter Banská BystricaAj keď primátor Peter Gogola spočiatku zastával názor, že ide o neaktuálny koncept a spolu s poslancami sa prikláňal k variante predaja letného kina a investície prostriedkov do nových kultúrnych zariadení, neskôr zmenil názor. S občianskymi aktivistami podpísal memorandum, v ktorom im poskytol priestor pre hľadanie variant na oživenie prevádzky. Výsledkom bolo v závere roka 2013 vyhlásenie obchodnej súťaže na jeho dlhodobý prenájom. Súťaže sa napokon zúčastnil jediný uchádzač, ktorý splnil podmienky mesta o minimálnej investícii 325-tisíc eur.

„Amfiteáter vidíme ako kultúrny stánok. Sú tam aj možnosti iného využitia, ale v prvom rade bude určený na koncerty alebo pre divadlá,“ uviedla Tünde Lániková zo spoločnosti KOLOTOČE s.r.o.

Ako doplnil majiteľ spoločnosti Stanislav Lánik, podľa aktuálneho stavu bude základom obnova lavičiek a príprava areálu pre možnosť opäť v nom organizovať kultúrne podujatia. „Rekonštrukcia je rozdelená na dve etapy. V prvej obnova lavičiek a pódia so základným zázemím. V druhej etape by malo nasledovať kompletné zázemie, vybudovanie záchytného parkoviska či obnovenie Amfik baru,“ priblížil Lánik.

V prípade, že by z bezpečnostného hľadiska bolo možné vpustiť do areálu divákov aj po prvej etape, Lánik potvrdil, že verejnosť by sem mohla opäť chodiť približne o rok. V opačnom prípade by sa tak malo stať najneskôr do dvoch rokov, ktoré sú zároveň predpokladaným limitom pre povinnú investíciu. Nového prevádzkovateľa, ktorý ešte s mestom bude musieť podpísať zmluvu, podporuje aj občianske združenie Za! amfiteáter.