Aj vďaka verejnej zbierke či pomoci Ministerstva kultúry si Banskobystričania v uplynulých dňoch konečne všimli práce na obnove schátranej pamiatky pod Urpínom.

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Banská Bystrica – Katedrála, sa usiluje o obnovu národnej kultúrnej pamiatky – kaplnky Sv. Jána Nepomuckého, aktívne od roku 2014. Farnosť sa uchádzala o granty na podporu jej komplexnej rekonštrukcie, no neúspešne. Postupne sa však začalo s prípravnými prácami, ako prípravou posudkov a podrobným plánovaním obnovy.

Z Ministerstva kultúry potom  už v roku 2015 farnosť získala 7-tisíc eur na vypracovanie projektovej dokumentácie, vlani prišlo z ministerstva ďalších 2,5 tisíca eur na reštaurátorský výskum a tento rok ďalších 3-tisíc eur v rámci grantového programu Obnovme si svoj dom už na samotnú rekonštrukciu.

Tá je však financovaná najmä z úspešnej dlhodobej verejnej zbierky, ktorá na záchranu pamiatky prebiehala dva roky. Celkové náklady aktuálne prebiehajúcich prác, počas ktorých dôjde k výmene strešnej krytiny, krovu, oprave strešných klampiarskych konštrukcií, ale aj obnovu dverí, sa vyšplhajú na sumu takmer 31-tisíc eur.

Farnosť a stavebník pritom pri stavbe spolupracujú tak s mestom, ktorému patrí časť okolitých pozemkov i nehnuteľných stavieb, ako aj Železnicami Slovenskej republiky, ktorým patrí priľahlý areál stanice.

Do budúcnosti ale ešte zostane úloha náročnej obnovy aj poničených vnútorných fresiek a zariadenia, ktoré pred šiestimi rokmi poškodilo zničenie strechy od spadnutých stromov.

História kaplnky siaha do druhej polovice 18. storočia. Jej sláva začala zapadať po vybudovaní železničnej stanice v jej blízkosti. Železničná budova pritom pôvodne stála na druhej strane, bližšie k Hronu. Po jej presunutí k Urpínu a následnom zvýšení peróna i trate sa však kaplnka dostala výraznejšie pod úroveň blízkeho chodníka, čo sa podpísalo aj pod postupné zhoršovanie stavu budovy, o ktorú sa zároveň dlhšie miestna farnosť nestarala.