Banskobystrická hokejbalová únia (ďalej BBHbÚ) aj tento rok organizuje v meste pod Urpínom 1. Slovensku hokejbalovú ligu – STRED a 2. Slovenskú hokejbalovú ligu – Banská Bystrica. Svoju históriu začala únia a organizovaný hokejbal v Banskej Bystrici písať pre 17-timi rokmi.

Súťaž sa postupne rozrástla z mestskej ligy až na jednu z najväčších v rámci Slovenskej hokejbalovej únie. BBHbÚ v tomto roku už nezastrešuje len hokejbalistov z okresu Banská Bystrica, ale aj z okresov Brezno, Krupina, Veľký Krtíš, Ružomberok, Zvolen a Žiar nad Hronom. Okrem zväčšenia územného dosahu ligy sa zvýšil aj počet členov únie na súčasných 508.

Z tohto titulu bolo potrebné zmeniť aj miesto konanie súťaže, nakoľko staré ihrisko v Sásovej by nebolo schopné uniesť takúto záťaž. Preto sa BBHbÚ rozhodla už dávnejšie spustiť iniciatívu za výstavbu samostatnej hokejbalovej haly, v rámci ktorej práve prebiehajú rokovania s mestom o sprístupnení pozemkov a spustení realizačnej fázy. Ako druhý krok k zlepšeniu súťaže možno označiť prenesenie všetkých súťaží v spolupráci so Správou športových zariadení mesta Banská Bystrica na zimný štadión do haly B.

Országh cup 2013Ročník 2012/2013 sa stane prelomový aj z hľadiska organizácie.Po jeho skončení sa 2.liga ga rozčlení a vznikne 3. liga, čím vzniknú tri úrovne súťaží po 12 tímov a zvýši sa atraktivita zápasov v dolnej časti tabuľky.

Okrem iného sa BBHbÚ podieľa aj tento rok spolu s Martinom Cabanom na organizovaní jedného z najväčších hokejbalových turnajov v Európe – Országh cup. Ten sa opätovne uskutoční v oboch halách zimného štadióna v termíne 25-26. mája 2013. Turnaj každým rokom naberá na kvalite o čom svedčí aj fakt, že sa stal súčasťou oficiálneho kalendára Slovenskej hokejbalovej únie a celkovo sa ho zúčastní 32 tímov zo Slovenska, ale zo zahraničia.

V budúcnosti chce Únia do úspešného konca dotiahnuť projekt hokejbalovej haly, ktorá by mala stáť v priestoroch ZŠ Pieninská. „Prebiehajú rokovania tak so sponzormi, ako aj s mestom Banská Bystrica, pričom pomocnú ruku ponúkol aj poslanec MsZ Martin Turčan,“ povedal podpredseda Matúš Molitoris, ktorý je poverený vedením projektu zo strany BBHbÚ. „Z hľadiska organizácie a rozvoja súťaže ako takej, sa BBHbÚ bude naďalej, v spolupráci s Správou športových zariadení mesta, snažiť skvalitňovať súťaž a podmienky pre samotných hráčov a verí, že udrží stúpajúci trend záujmu zo strany športovej verejnosti a sponzorov,“ dodal na záver predseda BBHbÚ Boris Franko.