Keď sa rozhodneme vykurovať svoj dom skvapalneným plynom (skrátene LPG), je treba si vybrať i spôsob jeho skladovania. Musíme sa teda rozhodnúť, či to bude propán alebo propán-bután, či budeme palivo skladovať v nadzemnej alebo podzemnej nádrži. Rovnako dôležité však je aj rozhodnutie, akými užívateľmi potrebnej palivovej nádrže sa staneme.

Sú dve možnosti: môžeme si ho kúpiť alebo prenajať. Inštalácia palivovej nádrže je dobrým riešením všade tam, kde je sťažený prístup k iným palivám, najmä k sieti zemného plynu. Takáto inštalácia sa vykonáva pomerne jednoducho a rýchlo. Palivová nádrž môže byť inštalovaná nad zemou alebo úplne zakopaná. Výber riešenia je určený okrem iného aj plochou pozemku a hladinou podzemnej vody. Palivové nádrže sú umiestnené na súkromnom pozemku a zabezpečujú tak individuálnu dodávku plynu počas celého roka. Použitý LPG sa spaľuje čisto a efektívne v plynovom systéme, pričom uvoľňuje malé množstvo chemikálií škodlivých pre životné prostredie. Ale aké veľké sú tieto palivové nádrže a kde by mali byť umiestnené? Kde by to malo byť?

Domáca palivová nádrž

Palivové nádrže sú oceľové nádrže s pevnou konštrukciou. Úspora miesta pri použití LPG je spôsobená tým, že tento plyn je skvapalnený pri nízkom tlaku. Takto možno 1000 litrov plynu vymeniť len za 4 litre tekutiny. Aby majiteľ domu mohol využívať palivo na vykurovanie, musia byť palivové nádrže vybavené pomocnými armatúrami. Domáca palivová nádrž nie je plynová fľaša na pozemku, ktorú možno ľahko vymeniť a preto je dostatočne veľká na to, aby pokryla potrebu plynu počas roka na jedno natankovanie. Vďaka tomu nemusíte príliš často L. PG dopĺňať. Kapacita nádrže/zásobníka v skutočnosti závisí od vykurovanej plochy a počtu osôb v domácnosti (čo ovplyvňuje potrebu teplej úžitkovej vody). Tepelnoizolačný stav domu má významný vplyv na množstvo potrebnej tepelnej energie počas roka a tým aj na spotrebu paliva. Čím lepšie je dom zateplený, tým nižšie budú v konečnom dôsledku náklady na jeho vykurovanie. Pri potrebe menšieho objemu LPG je možné použiť menšiu palivovú nádrž.