Každý kto žiadal o hypotekárny úver vie že je s tým spojených veľa papierovačiek. Financujúca banka žiada viacero dokumentov bez ktorých nie je možné úspešné schválenie hypotéky.

Jedným z nich je aj znalecký posudok na byt alebo dom. Banka vyžaduje tento dokument z toho dôvodu aby poznala reálnu hodnotu nehnuteľnosti ktorou sa ručí za poskytnutý úver na bývanie. Ak by náhodou prišlo k nesplácaniu tohto úveru, tak banka bude vedieť v akej hodnote je daná nehnuteľnosť.

Znalecký posudok teda slúži na objektívne ohodnotenie nehnuteľnosti. Takýto posudok ale nemá samozrejme nekonečnú platnosť, posudok ohodnocuje nehnuteľnosť k danému dňu kedy bol vypracovaný.

Od čoho teda najviac závisí ohodnotenie takejto nehnuteľnosti? Určite je posudzovaná lokalita v ktorej sa napríklad byt nachádza. Je rozdiel či sa jedná o centrum Bratislavy alebo o okrajovú štvrť malého mesta. Ďalší faktor je samozrejme stav v akom sa nehnuteľnosť nachádza. Pôvodný stav panelákového bytu je niečo iné ako moderná novostavba. Znalec musí na toto všetko prihliadať. Ďalšími faktormi pri oceňovaní nehnuteľnosti sú dopravná dostupnosť, občianska vybavenosť alebo pracovné príležitosti v danej lokalite. Skúsený znalec Vám pripraví požadovaný posudok na štandardný byt približne za týždeň.