Ak sa sťahujete alebo potrebujete zmeniť trvalý pobyt z iného dôvodu, mali by ste poznať zákonné podmienky pre jeho udelenie. Často sú práve tie najjednoduchšie veci ale komplikovanejšie, než sme si mysleli. Pripravili sme preto pre vás  krátky prehľad, v ktorom vám prinášame tip, ako si vybaviť trvalý pobyt bez vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, v ktorej bývate.

Aké sú podmienky pre udelenie trvalého pobytu

Požiadať o trvalý pobyt na Slovensku môže každý občan Slovenskej republiky. Na trvalý pobyt môžete prihlásiť seba, rodinného príslušníka aj dieťa do 18 rokov. Budete na to potrebovať občiansky preukaz, pas alebo potvrdenie o občianstve.

V prípade prihlasovania dieťaťa do 18 rokov potrebujete aj jeho rodný list. Na nový trvalý pobyt sa môžete prihlásiť osobne alebo elektronicky cez služby Centrálnej ohlasovne.

Pri prihlasovaní musíte tiež preukázať právo k užívaniu nehnuteľnosti, kde si pobyt prihlasujete. Urobíte to predložením listu vlastníctva nehnuteľnosti alebo rozhodnutia o povolení vkladu do katastra.

V niektorých prípadoch, napríklad ak sa prihlasujete na trvalý pobyt v prenajatej nehnuteľnosti, je potrebné aj písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením s overeným podpisom vlastníka nehnuteľnosti.

Trvalý pobyt Bratislava

Vybaviť si trvalý pobyt v Bratislave môžete jednoducho, formou registrácie a prenájmu trvalého pobytu. Tento spôsob vám prinesie všetky prednosti trvalého pobytu na území hlavného mesta za výhodný mesačný poplatok.

Trvalý pobyt Bratislava je poskytovaný na niekoľkých adresách. Všetky nehnuteľnosti pre trvalý pobyt sú vo vlastníctve prenajímateľa. Nemusíte sa tak obávať náhlej nutnosti zmeny pobytu.

Službu trvalý pobyt môžete využiť pre celú rodinu. Rodičia aj deti do 18 rokov tak majú rovnakú adresu. U niektorých poskytovateľov tejto možnosti získania trvalého pobytu je pre deti do 18 rokov poskytovaná zľava z poplatku. Deti do 15 rokov majú trvalý pobyt Bratislava zadarmo.

Zbavíte sa zbytočných komplikácii a môžete využívať služby právoplatného občana hlavného mesta, ktoré sa v mnohých smeroch starajú o zjednodušenie vášho fungovania na tomto území. Tak sa v prípade potreby o tom pohodlne presvedčte!