Keď sa zákazník rozhoduje pre nejaký produkt alebo aj službu, jedným z rozhodujúcich faktorov je často kvalita. Nie vždy je to ten najhlavnejší parameter, niektorí zákazníci idú takpovediac „po cene“, ale v istej miere sú určité požiadavky na kvalitu prítomné vždy.

Kvalita je aj o spĺňaní požiadaviek zákazníkov

Čím môže predávajúci zákazníka presvedčiť, že práve jeho produkt je naozaj kvalitný? Napríklad tým, že sa bude môcť popýšiť certifikátom ISO 9001. „Rovnomenná“ norma, ktorej spĺňanie je podmienkou pre získanie tohto certifikátu, vychádza terminologicky z normy ISO 9000.

Kvalita je tu definovaná ako stupeň splnenia požiadaviek, ktoré sú stanovené, všeobecne sa predpokladajú alebo sú záväzné súborom vnútorných znakov. Znie to komplikovane, ale keď povieme, že tieto požiadavky určuje zákazník, môže to priniesť trochu svetla do tejto definície.

Kvalita tak podľa tejto normy označuje to, ako dokáže firma naplniť požiadavky jednotlivých zákazníkov. Ak zákazník uvidí, že niektorá z firiem, medzi ktorými sa rozhoduje, má certifikát ISO 9001, môže si byť istý, že danej firme na zákazníkoch naozaj záleží.

Oslovte čo najväčší okruh zákazníkov

Aj keď to, či má niektorá firma certifikát ISO 9001, zaujíma viac zákazníkov ako si možno myslíte, osloviť zákazníka dokážete hlavne dobrým marketingom. Aj keď dobrý marketing nemusí nutne znamenať dobrý produkt, veľakrát dokáže pri rozhodovaní sa zákazníka prikloniť misky váh na jednu alebo druhú stranu.

Investícia, napríklad do účinného digitálneho marketingu, by tak mala byť taktiež dôležitá, podobne ako snaha ponúkať produkty, či služby v čo najvyššej kvalite. Ak zveríte marketing odborníkom, priláka vám to množstvo nových zákazníkov. A kvalita, ktorú im poskytnete, následne zaručí, že sa k vám budú títo zákazníci pravidelne vracať.