Október, mesiac úcty k starším, sa v meste pod Urpínom už tradične spája s Akadémiou európskeho seniora. Je to podujatie, ktoré sa zameriava na skôr narodených Banskobystričanov, no do aktivít je zapojená aj mladšia generácia.

V poradí 18. ročník s prívlastkom európsky odštartuje dnes, 3. októbra 2018. Aktivity sa viažu na Európsky rok kultúrneho dedičstva či na 100. výročie Československej vzájomnosti. Slávnostné otvorenie sa uskutoční v Robotníckom dome o 16.00 h.

Rok 2018 bol vyhlásený za Európsky rok kultúrneho dedičstva, a preto mesto na tomto ročníku akadémie úzko spolupracuje aj so Stredoslovenským múzeom. Podujatia, ktoré boli zaradené do programu zdôrazňujú, že kultúrne dedičstvo je nenahraditeľným zdrojom poznania našej minulosti.  Vyberte sa Za poznaním histórie v Matejovom dome, každý októbrový utorok v čase od 10.00 do 11.00 h. Dozviete sa napríklad aj to, aký význam predstavovali symbolické kľúče od mesta, prečo sa odovzdávali ako dar významným návštevám mesta, o Banskobystričanoch na ďalekých cestách v prvej polovici 19. storočia, ako aj o histórii fajkárskeho remesla. Keď navštívite v stredu, 17. októbra 2018 o 10.00 h. Tihányiovský kaštieľ, dozviete sa o hmyzej ríši, o kamufláži hmyzu a o tom, že Byť inkognito sa oplatí… V Zelenej sieni v Thurzovom dome sa 22. októbra 2018 o 10:00 hod.  môžete dozvedieť o Lesku a sláve Thurzovcov a budete sa môcť odfotiť so známou osobnosťou – samotným Thurzom.

Jedným z najobľúbenejších podujatí akadémie je Olympiáda seniorov, ktorá sa uskutoční 4. októbra v priestoroch ZŠ Golianova od 9.00 h. Do športových disciplín sa tento rok zapoja aj seniori z nášho partnerského mesta Hradec Králové. Zameriame sa tiež na tanečnú gramotnosť, ktorú si môžu seniori zdokonaliť na kurze spoločenského tanca 24. októbra. Získané zručnosti využijú na tanečno-spoločenskej zábave Čaj o piatej, ktorá sa uskutoční 28. októbra 2018 o 17:00 hod. v Robotníckom dome.

Rok 2018 je pre Slovensko a Česko významný  aj pre viacero historických výročí. Tento rok si pripomíname 100 rokov od vzniku Československa, 50. výročie Pražskej jari a 25. výročie slovenskej a českej štátnosti. Aj na tieto udalosti Akadémia európskeho seniora 2018 upriamuje pozornosť a chýbať nebudú ani rôzne sprievodné podujatia.  Slávnostné ukončenie sa uskutoční v pondelok, 29. októbra o 16.00 h v Robotníckom dome. Celý program nájdete na stránke mesta www.banskabystrica.sk.