Tradičný Radvanský jarmok je tradične najväčším podujatím v meste Banská Bystrica a to si aj tento rok vyžiada v centre mesta viaceré dopravné obmedzenia.

Program Radvanského jarmoku 2014 nájdete tu…

  • úplné uzávierky miestnych komunikácií:

– Parkovisko pod Pamätníkom SNP na Štefánikovom nábreží od pondelka 08. 09. 2014 od 19.00 hod do nedele 14. 09. 2014 do 24.00 hod

– Hronské predmestie (od križovatky s cestou II/591 a odbočenie z cesty I/66“) od pondelka 08. 09. 2014 od 19.00 hod do nedele 14. 09. 2014 do 24.00 hod

– Vajanského námestie od križovatky s ulicou Janka Kráľa (vrátane parkoviska pred potokom Bystrička) od štvrtka 11. 09. 2014 od 06.00 hod do nedele 14. 09. 2014 do 19.00 hod

– Vajanského námestie od ulice M. Rázusa (od objektu Matice Slovenskej) tak, aby obslužná komunikácia pre zásobovanie prevádzok v zadných traktoch Dolnej ul. bola prejazdná od štvrtka 11. 09. 2014 od 06.00 hod do nedele 14. 09. 2014 do 19.00 hod

– Parkovisko na Nám. Slobody za DK od štvrtka 11. 09. 2014 do nedele 14. 09. 2014

– Vajanského námestie od Kuzmányho ul. (za parkoviskom) od štvrtka 11. 09. 2014 od 06.00 hod do nedele 14. 09. 2014 do 19.00 hod

– Národná ulica od križovatky s Kuzmányho ulicou po Nám. SNP od štvrtka 11. 09. 2013 od 19.00 hod do nedele 14. 09. 2014 do 19.00 hod

– Bakossova ul., pričom občanom s trvalým pobytom bude vjazd povolený bez obmedzenia od piatka 12. 09. 2014 od 06.00 hod do nedele 14. 09. 2014 do 19.00 hod

  • zobojsmernenie

– Kuzmányho ul. od Vajanského námestia po Národnú ul. od štvrtka 11. 09. 2014 od 6.00 hod do nedele 14. 09. 2014 do 19. 00 hod

– Bakossova ul. od Bakossova č. 24 po Nám. Š. Moysesa č. 16 od piatka 12. 09. 2014 od 06.00 hod do nedele   14. 09. 2014 do 19.00 hod

  • vylúčenie parkovania taxislužieb na parkovacích miestach

na Vajanského námestí (na parkovisku) v dňoch 11. 09. 2014 – 14. 09. 2014 a zabezpečenie parkovania taxislužby na malom parkovisku za potokom Bytrička (pri križovatke s ul. J. Kráľa)