Vďaka projektu Tajný život mesta žiaci a žiačky päťdesiatich slovenských škôl spoznali rozmanitosť divo rastúcich druhov rastlín a objavili ich krásu a jedinečnosť.

Projekt Tajný život mesta prebiehal v práve uplynulom školskom roku paralelne na Slovensku aj v Českej republike. Žiakom a žiačkam stovky škôl v oboch krajinách umožnil objavovať rozmanitosť rastlinnej ríše a prebudiť ich záujem o okolie svojho mesta či obce. Na Slovensku projekt koordinuje Živica.

„V rámci projektu Tajný život mesta každá zapojená škola získala tablety na fotografovanie rastlín a ich určovanie pomocou mobilnej aplikácie Pl@ntNet. Jednou z úloh projektu bolo aj vytvorenie informačnej kampane o biodiverzite, ktorú deti vo svojom meste objavili, vďaka tabletom nafotili a potom nápadito prezentovali verejnosti,“ uviedla koordinátorka projektu Ivana Poláčková a dodala, že pátranie po biodiverzite prinieslo viacero prekvapivých objavov a deti ani netušili, koľko divo rastúcich druhov rastlín objavia vo svojom okolí priamo v meste či obci.

„Konečne som pochopil, čo to vlastne tá biodiverzita je!“ vyznal sa jeden zo žiakov Základnej školy (ZŠ) Sama Cambela v Slovenskej Ľupči.

„Škola v Slovenskej Ľupči vytvorila informačnú kampaň pre verejnosť vo forme video reportáže, kde predstavila jeden zo svojich hlavných objavov, poniklec slovenský rastúci na území Mackovho boku,“ hovorí Ivana Poláčková.

Deti zo ZŠ Námestie Mládeže vo Zvolene sa zase s tabletmi vybrali do zaujímavej lokality priamo v ich meste. Rozhodli sa zmapovať rastliny v mokradi Lanice. „Boli to krásne popoludnia strávené v prírode a prešli sme podstatnú časť dolných Laníc. Pri prechádzke sme boli prekvapení, koľko druhov rastlín tu rastie, ale aj zhrození, koľko smetí sme pritom našli,“ povedali deti o svojom pátraní po tajnom živote v meste.

Víťazné tímy troch škôl, ktorých informačná kampaň bola najoriginálnejšia a oslovila najširšie spektrum verejnosti, sa môžu tešiť na pobyt vo Vzdelávacom centre Zaježová. Sú to tímy zo ZŠ Kukučínova v Detve, ZŠ s MŠ Tajovského v Poprade a z Gymnázia I. Kraska v Rimavskej Sobote.

Medzi päťdesiatimi slovenskými školami vybranými do projektu Tajný život mesta boli aj dve banskobystrické – Súkromná ZŠ u Filipa a ZŠ Moskovská.

Cieľom projektu Tajný život mesta, ktorý  realizuje CEEV Živica a finančne zastrešuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s., je zvýšenie environmentálneho povedomia o biodiverzite ako dôležitého prvku udržateľnosti miest.

PlantNet je obrazová aplikácia na identifikáciu rastlín vyvíjaná vedcami z francúzskych výskumných organizácií (Cirad, INRA, Inria a IRD), zo siete Tela Botanica a vďaka finančnej podpore nadácie Agropolis. Táto bezplatná aplikácia pomáha identifikovať druhy rastlín z fotografií na základe softvéru pre vizuálne rozpoznanie. Aplikáciu PlantNet si môžete stiahnuť na: www.tajnyzivotmesta.sk.