Zábava, hra, ale aj určitý druh športu. Aj také prívlastky má geocaching. Svojich priaznivcov si získal po celom svete a GPS zariadenia navigujú geocacherov už aj do nášho mesta.

Geocaching - mapa umiestnenia skrýš v okolí BBPôvod slova geocaching v sebe skrýva dve samostatné slová, z ktorých geo znamená zem a cache označuje tajnú skrýšu. Ide teda o hru, ktorej význam spočíva v hľadaní skrytého objektu, o ktorom sú známe iba jeho geografické súradnice. Skrýše, cache, majú svoju stránku na internete. Tam sú prístupné informácie o opise miesta ako aj dôležité GPS súradnice. Hľadanie skrýš však nie je úplne jednoduché a ani nudné. Spojené je väčšinou s riešením rôznych úloh.

Podstatou geocachingu je spoznávanie okolitej krajiny, kultúrnych pamiatok, pamätihodností a rôznych iných zaujímavých miest zábavnou a zaujímavou formou. Skrýše sú väčšinou umiestnené v horách, mestách, na stromoch, niekedy aj pod hladinou jazier. Môžu sa teda vyskytnúť kdekoľvek, no spravidla ide o pekné a zaujímavé miesta.

Každý hráč – geocacher – potrebuje prístup na internet a GPS prijímač, aby skrýšu mohol odhaliť. Skúsenejším však postačí aj mapa. Každá skrýša, ktorú väčšinou tvorí vodotesná nádoba, obsahuje zápisník, ceruzku a tiež upozornenie pre náhodného nálezcu. Môžu sa tam nachádzať aj rôzne iné predmety v podobe malých hračiek, odznakov, mincí a podobne. Ak si však geocacher zo skrýše niečo vezme, musí to nahradiť iným predmetom. V nádobe sa môže nachádzať aj putovný predmet, ktorý nálezca po jeho objavení jednoducho premiestni na iné miesto podľa vlastného uváženia. O objavení každej skrýše urobí hráč záznam v zápisníku a tiež na internete. Tak sa podelí o zážitok s ostatnými.

Tradičná, multi a záhadná – to sú najčastejšie skrýše. Pri tradičnej sú známe presné GPS súradnice. Multi skrýša má zverejnené GPS súradnice prvej zastávky, na ktorej musí hráč vyriešiť danú úlohu. Po získaní indícií sa dostáva k vypočítaniu presných súradníc skrýše. Úlohy vo forme hlavolamu alebo šifry je nutné vyriešiť na získanie GPS súradníc záhadnej skrýše.

„Od začiatku mi prišlo zaujímavé nájsť vďaka GPS súradniciam niečo, čo iný schoval. Neopustil som túto hru aj preto, že vďaka nej som objavil už veľa miest, o ktorých som predtým ani netušil,“ vyjadril sa Bystričan Martin Přikryl, ktorý sa geocachingu venuje už viac ako tri roky. Je majiteľom niekoľkých výmenných predmetov tejto hry, ktorými sú osobné drevené mince. Tie si môžu dať hráči vyrobiť so svojím vlastným logom. „Je to hra, ktorá ťa núti hýbať sa. To je ďalšia vec, prečo je to skvelé.“