To, že páchaniu trestnej činnosti sa nevyhneme ani v sektore služieb potvrdzujú viaceré prípady z tohto roka, kedy bolo obvinených doposiaľ päť pracovníkov daňových úradov.

Pracovníci kriminálnej polície v Banskobystrickom kraji od začiatku roka 2010 v spolupráci s Daňovým riaditeľstvom v Banskej Bystrici, zistili a odhalili latentnú trestnú činnosť páchanú pracovníkmi daňových úradov. V šiestich prípadoch pracovníčky daňových úradov upravovali vstupné údaje preddavkov v daňových priznaniach, čím vytvorili preplatky na daniach. Vyhotovili fiktívne platobné poukazy, následkom čoho boli neoprávnene poukázané finančné prostriedky z účtov Štátnej pokladnice na ich súkromné účty a na účty ich rodinných príslušníkov. Páchanie tohto druhu trestnej činnosti bolo u niektorých podozrivých zaznamenané od roku 1997 až do roku 2009, čo bolo zdokumentované pracovníkmi vnútornej kontroly Daňového riaditeľstva a potvrdené operatívnym preverovaním a dokumentovaním pracovníkov kriminálnej polície. Takáto trestná činnosť bola zaznamenaná v 4 prípadoch v okrese Lučenec, 1 prípad v okres Žarnovica a 1 prípade v Banskej Bystrici. Pre Štátny rozpočet bola dohromady spôsobená škoda viac ako 134 800 eur. Do súčasnej doby bolo vo všetkých prípadoch začaté trestné stíhanie, pričom v piatich prípadoch aj vznesené obvinenie z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa, začo hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov. Prípad je v štádiu vyšetrovania.