Informačný portál BBonline.sk

ISSN 1338-452X; Vydavateľ: REGIONAL MEDIA, s.r.o., Banská Bystrica

Portál BBonline.sk je nezávislým študentským internetovým projektom obchodne a technicky zastrešeným spoločnosťou REGIONAL MEDIA, s.r.o., ktorého obsah je pripravovaný dobrovoľnými prispievateľmi či študentmi novinárskych a iných stredných vysokých škôl za účelom informovania Banskobystričanov o aktuálnom dianí  v ich meste. Portál nemá ambíciu byť plnoformátovým spravodajským médiom, nakoľko obsah pripravujú jeho prispievatelia výlučne vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár. Napriek tomu sa snaží byť pri všetkom, čo sa v meste deje!

Redakcia BBonline.sk:

Redakcia: bbonline@bbonline.sk, športová redakcia: sport@bbonline.sk

V prípade záujmu o reklamu, využite prosím kontakty na podstránke reklama.

Šéfredaktor portálu BBonline.sk:
Peter Mútňan – mutnan@bbonline.sk

Prispievatelia:
Radka Čabrádiovácabradiova@bbonline.sk
Anna Gudzová gudzova@bbonline.sk
Katarína Konečnákonecna@bbonline.sk
Lukáš Kekelákkekelak@bbonline.sk
Michal Blaškoblasko@bbonline.sk
Šimon Petrekpetrek@bbonline.sk
Filip Roháček
rohacek@bbonline.sk

Športoví prispievatelia:
Jakub Bebejbebej@bbonline.sk
Michael Džurdženíkdzurdzenik@bbonline.sk
Matej Kubovekubove@bbonline.sk
Andrej Masarik masarik@bbonline.sk

Foto a video prispievatelia:
Maroš Búrikburik@bbonline.sk
Vlado Lukáčlukac@bbonline.sk
Ivan Golembiovskýgolembiovsky@regionalmedia.sk
Miloslav Hlaváčekhlavacek@bbonline.sk
Ján Chmelík chmelik@bbonline.sk
Martin Potančokpotancok@bbonline.sk

a občasní prispievatelia a študenti novinárskych vysokých škôl v rámci redakčnej praxe…