BBonline.sk, PKO BB | 3.12.2011

Radvanský jarmok bude súčasťou národného kultúrneho dedičstva

Už v roku 1655 sa začala písať tradícia chýrneho Radvanského jarmoku, ktorého meno dodnes veľa hovorí nielen rodákom spod Urpína, ale aj obyvateľom celého kraja. V tomto roku sa konal jeho 354. ročník.

Radvanský jarmok sa tiahne dejinami Slovenska už od 17. storočia a nájdeme ho nielen vo výtvarnom stvárnení mnohých známych i menej známych umelcov, ale napríklad aj v literatúre a to už od roku 1870, kedy Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský napísal a vydal poviedku Radvanský Jarmok. Nachádzame ho aj v dielach Jozefa Gregora Tajovského, Štefana Žáryho, ale aj českej spisovateľky Boženy Nemcovej.

V novodobej histórii sa Radvanský jarmok stáva najmä prehliadkou remeselnej zručnosti domácich i zahraničných ľudových umelcov, ako aj   prehliadkou  folklórnej tvorivosti, spevu a tanca.Radvanský jarmok sa stal aj súčasťou medzinárodného projektu  cezhraničnej spolupráce Ľudia ľuďom.

Najvýznamnejším počinom v novodobej histórii Radvanského jarmoku sa však stane  15. december 2011, kedy bude Radvanský jarmok oficiálne zapísaný  do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.   PKO spoločne s mestom Banská Bystrica podalo vo februári tohto roka návrh na zápis Radvanského jarmoku  do Reprezentatívneho  zoznamu nehmotného  kultúrneho dedičstva Slovenska. Odborná komisia Ministerstva kultúry SR návrh posúdila a potvrdila, že  historická kontinuita, význam jarmoku, nielen ako obchodnej, ale najmä kultúrno-spoločenskej podstaty si zaslúži zápis do tohto výnimočného zoznamu. Slávnostný zápis do tohto zoznamu sa uskutoční 15. decembra 2011 v Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Radvanský jarmok čaká budúci rok zmena, keď sa od neho oddelia Dni mesta, ktoré by sa mali konať na začiatku leta…

BBonline.sk dalsie clanky
nightwish2

Súťaž o tričko a vstupenku na koncert Nightwish

bbos4

Banskobystrickí  stredoškoláci sú v dobrovoľníctve príkla...

Cipkarko, Brusno, 17.5.2014

Tipy na víkend: Deň detí, Čipkárskô, Duša fujary i Majstr...

kremnicka futbal dedina

Kam cez víkend za futbalom: Podlavice hostia Sásovú, Šalk...

lopta futbal trávnik

ObFZ BB: Úradná správa č. 44, Delegačný list č. 25

Dukla-Zilina_22

Fanúšikovia Dukly pripravujú veľkolepú rozlúčku s najvyšš...