TS mesta BB (M. Pastuchová) | 28.3.2012

Generel nemotorovej dopravy je hotový a odovzdaný do rúk mesta

Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola v utorok v Cikkerovej sieni radnice prevzal z rúk zástupcov Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica (OCI BB) Generel nemotorovej dopravy (GND). Pozvanie na slávnostné stretnutie prijala aj veľvyslankyňa Holandského kráľovstva, Daphne Bergsma.

Práve Holandsko je krajinou, ktorá patrí v rozvoji nemotorovej dopravy medzi európskych lídrov. OCI BB v spolupráci s mestom Banská Bystrica vypracovali, v rámci projektu Rozvoj nemotorovej dopravy na území mesta Banská Bystrica, kľúčový dokument, ktorý sa stane východiskom riešenia cyklodopravy v meste.

Cieľom projektu Rozvoj nemotorovej dopravy na území mesta Banská Bystrica, je zníženie individuálneho motorizmu v meste a zvýšenie atraktivity Banskej Bystrice pre jej obyvateľov a návštevníkov. „Som hrdý, že práve naša samospráva, ako jedna z prvých na Slovensku, má vďaka partnerstvu s OCI BB vypracovaný komplexný materiál. Máme k dispozícii kvalitnú informačnú databázu, ktorá môže prispieť k systematickému riešeniu problematiky cyklodopravy v Banskej Bystrici,“ konštatoval po prevzatí GND primátor Peter Gogola.

Andrea Štulajterová z OCI BB: „Nárast individuálneho motorizmus nás všetkých oberá o zdravie, čas aj peniaze. Verím, že spojením samosprávy, občianskej iniciatívy a súkromného sektora, môžeme v krátkom čase dosiahnuť spoločný cieľ. V minulosti neexistoval žiaden komplexne spracovaný dokument, na základe ktorého by bolo možné systematicky postupovať. Investované financie zároveň neboli použité efektívne. Súčasný záujem vedenia mesta o danú problematiku a existencia kvalitne spracovaného dokumentu je pre OCIBB dostatočnou zárukou progresívneho postupu.“

Súčasťou dnešného slávnostného stretnutia bolo aj vyhlásenie súťaže Do práce na bicykli, pre všetky firmy a organizácie pôsobiace na území mesta Banská Bystrica. Hlavnou myšlienkou je podpora rozvoja nemotorovej dopravy a budovanie cyklotrás na území mesta. O súťaži vám prinesieme viac informácií už v najbližších dňoch aj na portáli BBonline.sk.

BBonline.sk dalsie clanky
lopta11

ObFZ: Úradná správa č.32

marek_slobodnik (13)

Marek Slobodník: Začalo sa to nevinnou cestou na Pionieri...

divocina

Súťaž: Cinemax prináša Divočinu či Chappie

uzemny plan banska bystrica

Nový územný plán Banskej Bystrice sa vracia na rokovací s...

rock reunion3

Rock Reunion prichádza s druhým albumom

nehoda auto

Vo februári v bystrickom okrese klesol počet dopravných n...